vrijdag 26 september 2014


Een boek die je gelezen moet hebben als je met jongeren werkt. Het boek brengt de hedendaagse kennis over agressie samen. Het eerste deel brengt theoretische inzichten en achtergrondinformatie. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals agressie en onveiligheid, agressie en kindfactoren, de ouderlijke rol bij het ontstaan van agressie, de persoon en impact op de hulpverlener, het belang van het team functioneren. Het laatste deel geeft heel wat praktische kaders weer, het aanbod van trainingen, veiligheidsbeleid,...

woensdag 6 augustus 2014


Een gids met een schat aan informatie. Een boek dat heel wat modellen laat samenvloeien en een inspiratiebron is om met teams aan de slag te gaan. Silvia is niet alleen inspirerend in haar workshops en opleidingen, maar nu ook via haar boek. Een aanrader!

maandag 7 juli 2014
De Zondebok van René Girard is een niet alledaags boek.  René Gerard, geboren te Avignon op 25 december 1929 is een Franse historicus, literair criticus en filosoof sociale wetenschappen. Op basis van de studie van grote literaire werken is Girard tot een theorie over de menselijke samenleving gekomen. Vertrekpunt is het begrip mimesis: om mensen en hun samenleving te begrijpen moet je vertrekken van het feit dat mensen in de eerste plaats elkaar nabootsen.
Doordat mensen elkaars verlangen nabootsen, verlangen ze vaak hetzelfde object. Daardoor ontstaan spanningen, conflicten en geweld. Er komt een sociaal onveilig klimaat en dat is een bedreiging voor het voortbestaan van de groep.De oplossing wordt gevonden in het uitkiezen van een zondebok.
Girard bespreekt het zondebokmechanisme tegen het licht van het christendom. Ik ben niet wild over zijn schrijfstijl,  maar hij brengt enkele zeer interessante zaken ivm groepen, leiders en zondebokken. Wie de moed heeft om het boek te lezen kan ik zeker aanraden om de eerste 70 pagina's te doorworstelen.

Enkele citaten:

"Het afslaan van één hoofd is soms voldoende om de algemene opwinding te wekken, soms ook om haar tot bedaren te brengen"

"Het beste middel om zich vrienden te verwerven in een onvriendelijke omgeving is zich te verenigen met de vijandschappen van de anderen en hun vijanden over te nemen"

"Om zich niet te laten kruisigen is het het beste te doen als iedereen en deel te nemen aan de kruisiging"

vrijdag 20 juni 2014Auteur: Frederich Glasl

Een aanrader voor al wie graag werkt met conflicten. Ik moet zeggen dat F. Glasl een man met ongelooflijk veel ervaring is, een autoriteit. De trap van Glasl is een handig instrument om conflicten in kaart te brengen en te kijken hoe je dit best kan aanpakken.
Zijn boek is een praktisch gericht boek met heel wat gouden tips!

zondag 23 maart 2014


Simon Baron-Cohen brengt een interessante kijk op de oorzaak van geweld. Hierbij is empathie een rode draad. Het boek brengt een concept rond empathie en de invloed/samenhang met borderline, narcisme, psychopathie en autisme.

In de vloek van Osama beschrijft Rudi Vranckx de tien jaar die volgde op  9/11. De kloof tussen onze westerse samenleving en de moslimwereld is sindsdien alleen maar toegenomen. Een boeiend boek!