dinsdag 4 augustus 2015


In dit boek krijg je een korte voorstelling van het 'Brugse model' (Korzybski Instituut). Een boek die toch wel wat inzichten en handvatten weergeeft.
'Hierin is 'kort' geen doel op zich, maar het vanzelfsprekend gevolg van de respectvolle benadering van de cliƫnt, waarbij hij opnieuw de mogelijkheid ontdekt om zelf te kiezen in zijn doen en denken, om zijn leven zelf terug in handen te nemen, en zo te ontsnappen aan het keurslijf van de symptomen.'
Sunzi (in het Nederlands ook wel Sun Tzu) was een Chinees generaal en traditioneel beschouwd als de samensteller van het boek De kunst van het oorlogvoeren. Dit boek bevat heel wat wijsheden als het gaat om conflicthantering. Het vraagt de nodige concentratie om het boek te lezen en de linken te leggen naar je eigen werkveld. Boeiend.  

maandag 12 januari 2015


Het lucifer effect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat gewone mensen onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn. De kracht van Zimbardo zijn experiment (dat hij vroegtijdig heeft moeten stoppen omwille van het uit de hand lopen van zijn experiment) is dat zijn analyse niet beperkt blijft tot gevangenissituaties, maar kan worden gegeneraliseerd naar uiteenlopende machtssystemen zoals leger en politie, asielcentra, internaten, psychiatrie,...
Een lijvig boek die bij het verschijnen heel wat stof deed opwaaien in de VS en nu nog steeds als een standaardwerk wordt beschouwd. 
Boeiend om te lezen hoe de juiste context een mens in staat stelt tot gruwelijke dingen. 
Zo ver af en toch zo nabij.