maandag 7 juli 2014
De Zondebok van René Girard is een niet alledaags boek.  René Gerard, geboren te Avignon op 25 december 1929 is een Franse historicus, literair criticus en filosoof sociale wetenschappen. Op basis van de studie van grote literaire werken is Girard tot een theorie over de menselijke samenleving gekomen. Vertrekpunt is het begrip mimesis: om mensen en hun samenleving te begrijpen moet je vertrekken van het feit dat mensen in de eerste plaats elkaar nabootsen.
Doordat mensen elkaars verlangen nabootsen, verlangen ze vaak hetzelfde object. Daardoor ontstaan spanningen, conflicten en geweld. Er komt een sociaal onveilig klimaat en dat is een bedreiging voor het voortbestaan van de groep.De oplossing wordt gevonden in het uitkiezen van een zondebok.
Girard bespreekt het zondebokmechanisme tegen het licht van het christendom. Ik ben niet wild over zijn schrijfstijl,  maar hij brengt enkele zeer interessante zaken ivm groepen, leiders en zondebokken. Wie de moed heeft om het boek te lezen kan ik zeker aanraden om de eerste 70 pagina's te doorworstelen.

Enkele citaten:

"Het afslaan van één hoofd is soms voldoende om de algemene opwinding te wekken, soms ook om haar tot bedaren te brengen"

"Het beste middel om zich vrienden te verwerven in een onvriendelijke omgeving is zich te verenigen met de vijandschappen van de anderen en hun vijanden over te nemen"

"Om zich niet te laten kruisigen is het het beste te doen als iedereen en deel te nemen aan de kruisiging"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten