maandag 12 januari 2015


Het lucifer effect gaat over het beruchte gevangenisexperiment van de Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo, waaruit blijkt dat gewone mensen onder bepaalde omstandigheden tot gruwelijke dingen in staat zijn. De kracht van Zimbardo zijn experiment (dat hij vroegtijdig heeft moeten stoppen omwille van het uit de hand lopen van zijn experiment) is dat zijn analyse niet beperkt blijft tot gevangenissituaties, maar kan worden gegeneraliseerd naar uiteenlopende machtssystemen zoals leger en politie, asielcentra, internaten, psychiatrie,...
Een lijvig boek die bij het verschijnen heel wat stof deed opwaaien in de VS en nu nog steeds als een standaardwerk wordt beschouwd. 
Boeiend om te lezen hoe de juiste context een mens in staat stelt tot gruwelijke dingen. 
Zo ver af en toch zo nabij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten